wanita yang haid diberi keringanan untuk nafar meninggalkan mina