(BUKHARI – 7) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadlan”.

 

asrofiHajiIslamPuasaRamadhanSHOHIH BUKHARIZakathadist bukhari,hadist bukhori,hadist bukhori muslim,hadist haji,hadist ramadhan,hadist shahih,hadist shalat,kumpulan hadist shahih(BUKHARI - 7) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan...Kumpulan Hadist Kitab Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Muwatho' Malik dan Ad-Darimi