Takdir ditentukan oleh Allah sebelum manusia dilahirkan

( – 307) : Telah menceritakan kepada Musaddad berkata, telah menceritakan kepada Hammad dari ‘Ubaidullah bin dari Anas dari Nabi shallallahu ‘, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ menugaskan satu Malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ‘Ya Rabb, (sekarang baru) sperma. Ya Rabb, segumpal darah!, Ya Rabb, segumpal daging! ‘ Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaan-, Malaikat itu bertanya, ‘Apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, bagaimana dengan dan ajalnya? ‘ Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya.”

Recommended Reading

Komentar

komentar